Tuesday, February 06, 2007

Diego asks....

Mama, pag kinain ang kulangot nagiging snake? (Mama, if you eat booger, will it turn into a snake?)
Ano? Saan mo naman natutunan yan? Don't do that, it's bad. (What? Where did you learn that?)
Lasang kalamansi e! (Tastes like lemon..)
Wha...haaaattt?!? YAYA!!!!!!! *faint*

1 comment:

Jheck David said...

OT: 'te yang, you're tagged! punta ka sa blog ko. :-)